×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

روانشناسي وارتباطات

همه چيز از همه جا

راز بعضی از اعداد

از آنجایی که هیچ امر تصادفی در هستی وجود ندارد، اگر شما هم به طور مداوم یا اتفاقی، همه جا اعداد کلیدی (11، 22، 33، 44 ، 55 ، 66 ، 77 ، 88 ، 99) یا با ترتیبی مانند 1111، 111، 11:11، 12:12، 4:44 و ? را می بینید قطعاً علتی دارد. میلیون ها نفر این ترتیب اعداد را بر روی ساعت، موبایل، صفحه کامپیوتر، مایکروویو و هر جا که اعداد دیجیتالی وجود دارد می بینند. چندی از دلایل مطرح شده برای این اتفاق : کریون با واسطه ی لی کارول : 11نخستین عدد از مجموعه اعداد اصلی است یعنی 11، 22، 33، 44. تنها سه شماره از اعداد کلیدی نه گانه (11، 22، 33) برای انسان شناخته شده اند، زیرا شما هنوز آگاهی لازم برای درک معنای آنها را ندارید. معنویت، عظمت و فلسفه ی ماهیت آنها (44، 55، 66، 77، 88 و 99) ورای حوزه ی ادراک شما در حال حاضر است. یک پیشگویی به شما خواهم داد : در نسل آینده، به آنهایی که عددشناسی (طالع بینی از روی اعداد) را مطالعه می کنند، آنهایی که از آنچه در راه است آگاهند، پاسخی زیبا برای 44 داده خواهد شد و بعد شما خواهید فهمید که همانگونه که به شما گفتیم، در حال رشد هستید، تکامل در معنویت و شفقت. اکنون سال 2011 را داریم. 11 عدد کریون نیز هست. 11 همچنین عددی است که شما پیوسته بر روی ساعت هایتان می بینید. این امر اتفاقی نیست. بسیاری از شما همزمانی 11:11 را برای مدت بیش از 17 سال می بینید. این اتفاق، سمبل دگرگونی است. 11 نشاندهنده ی روشنگری دوگانگی و قطبیت امسال است. زمانیکه اعداد جمع می شوند، بینش درونی اعداد نمایان می شود. از جمع اعداد سال 2011 عدد 4 به دست می آید. چهار، سال گایا است. چون چهار، "ساختار" و زمین (انرژی گایا) است. متوجه اتفاقاتی که امسال روی این سیاره رخ می دهد شده اید؟ فقط شرایط آب و هوا نیست، صحبت درباره ی چیزهای بسیار دیگری است، شرایط انفجاری و بی ثبات. تمامی لایه های دی.ان.ای حائز اهمیت هستند اما لایه ای که سال کنونی را تحت تأثیر قرار می دهد لایه ی یازدهم است. این لایه به عنوان خرد و زنانگی الهی شناخته شده است و این عنوان به طور مختصر به معنای شفقت است. شفقت یا همدردی با دیگران اما این عنوان چیزی بیش از آن است درونوالو ملچیزدک مدتها پیش فرشته ها به من آموختند که دیدن عدد 3 تایی معنایی دارد که با آنچه در فکر شما یا اطراف شماست ارتباط دارد. این قضیه با موسیقی و این حقیقت که همه ی هشت نت، به واسطه ی وقفه هایی از سیکل های یازده گانه در ثانیه از هم جدا می شوند نیز مرتبط است? بنابراین زمانی که اعداد به شکل 3 تایی یا بیشتر تکرار می شوند، به لحاظ فیزیکی نشاندهنده ی یک نقطه ی ریاضی گونه در زمان هستند که هارمونی های ارزش عددی آن را دارا می باشند. آلیس بیلی (Alice Bailey) نخستین فردی بود که در زمینه ی معنای اعداد نوشت. معنای اعداد سه تایی را به طور خلاصه در اینجا می آوريم : 111:جریان انرژی. هرگونه جریان انرژی مانند الکتریسیته، آب، پول، انرژی جنسی، مغناطیسم و غیره. این عدد زمانی دیده می شود که یکی از این انرژی ها ظاهر می شود. 222 : چرخه ی جدید. آغاز یک چرخه ی جدید که ماهیت آن بستگی دارد به عدد سه تایی بعدی که می بینید. با صعود و تجدید حیات در ارتباط است و نشانه ی آن است که شما در میانه ی راه یک جریان بسیار مهم مرتبط با صعود هستید، پس به اطراف خود نگاه کنید و به آنچه در حال وقوع است توجه کنید. این امر اهمیت بسیاری برای شما دارد. 333 : تصمیم گیری : باید تصمیمی بگیرید. این تصمیم یا شما را به 666 (جهان ماده) می برد که یعنی باید آن درس را دوباره به طریقی دیگر تکرار کنید و یا به 999 که به معنای پایان است و شما درس خود را گرفته اید. 444 : مدرسه ی سری : تمامی اتفاقات زندگی، درس هایی برای آموختن واقعیت هستند. این مدرسه با آموختن، مطالعه و تحقیق یک موضوع سر و کار دارد، نه با انجام یک کار. این عدد با تجدید حیات حقیقی مرتبط است و زمانی که آن را می بینید بدین معناست که قدم بزرگی را به سوی عروجتان کامل کرده اید. این زمانی است برای نگاه به عقب و تأمل بر آنچه در زندگیتان اتفاق افتاده است و توجه واقعی به آن. 555 : واحد آگاهی : عدد کسی است که به هوشیاری یکپارچه دست یافته است. او بر تمامی پایه های مدرسه ی سری تسلط پیدا کرده است. این بالاترین عدد است. عدد مسیح. این عدد به وفور سایر اعداد دیده نمی شود. 666 : آگاهی زمینی : عدد ویژگی های حیوانی است، در نتیجه می تواند نماد بدی محض باشد، اما عدد نوع بشر و زندگی نیز هست. کربن، مایه ی اصلی زندگی است و شش پروتون، شش نوترون و شش الکترون دارد. زمانیکه این عدد را می بینید معمولاً به معنای آن است که باید نسبت به اتفاقات زندگی مادی آن زمان هوشیار و مراقب باشید. 777 : مدرسه ی سری : این عدد آن بخشی از مدرسه است که شما علاوه بر مطالعه ی کتابهایی در رابطه با زندگی، به آنها عمل نیز می کنید. 888 : به پایان رساندن یک درس خاص در مدرسه ی سری 999 : پایان یک چرخه ی خاص از رویدادها 000 : ارزشی ندارد. خلأ عظیم، مانند فضای بین کلمات. نشاندهنده ی یک میدان انرژی است که در حال تغییر به نقشه ی جدیدی است. واقعیت، برنامه ای برای خودآگاهی و هوشیاری است که کدهای دیجیتالی آن را به وجود می آورند. دی.ان.ای انسان، حافظه ی ژنتیکی ما، به گونه ای کدگذاری شده است که کدهایی دیجیتالی در زمان ها و فرکانس هایی خاص برانگیخته شوند. آن کدها سبب بیداری ذهن به سمت تغییر و تکامل خودآگاهی می شوند. 11:11 یکی از آن کدهاست که به معنای فعال شدن دی.ان.ای انسان است. مغز ما یک ماشین الکتروشیمیایی است که با کدهای دوتایی (صفر و یک که الگوهای تجربه و واقعیات را موجب می شوند) کار می کند. 11 بخشی از آن کد است گه در این بازه ی زمانی با بیداری ماهیت واقعیت ? ما کی هستیم، چرا اینجا هستیم و به این سرعت به کجا می رویم- ارتباط پیدا می کند. 11 نشاندهنده ی یک جفت رشته ی مارپیچی دی.ان.ای انسان است که به فرکانس بالاتری از آگاهی حرکت می کند. 11 نشاندهنده ی تعادل است. همگی ما یک یا تعداد بیشتری کدهای عددی داریم که طرح کلی هندسه ی مقدس را دنبال می کنند. یک بار که کدهای عددی خود را ببینید، چیزی در کدهای دی.ان.ای شما فعال شده است و دیدن آنها تا زمانی ادامه پیدا می کند که شما "پیغام را دریافت کنید" ? زمان حرکت به جلو است. ممکن است احساس نوعی اضطرار یا فوریت کنید. معمولاً اعداد نشاندهنده ی تغییراتی در الگوهای زندگی شما هستند. ممکن است تأییدی باشند برای چیزی که در حال تجربه ی آن هستید. ممکن است رؤیایی درباره ی اعداد داشته باشید که با چیزهایی مرتبط شوند که هنوز برای شما قابل درک نیستند، یا هر شب سر یک ساعت مشخص بیدار شوید و آن اعداد را بر روی ساعت ببینید. شما اعداد 11:11 را تا زمانی که ماهیت یا واقعیت را درک کنید، به سمت خود جذب خواهید کرد. اگر مداوم یک عدد خاص را در طول روز می بینید می تواند بدین معنا باشد که چیزی متعلق به ماهیتی والاتر و روحانی تر در حال برقراری ارتباط با شماست. قرار است پیامی به شما رسانده شود. فرشتگان و ارواح نگهبان از 11:11 به عنوان الگویی برای بکارگیری توانایی درونی ما استفاده می کنند تا به ما نشان دهند که اینجا با ما هستند. هر زمان توجه شما را دریافت کنند، از اعداد دیگری مانند 12:34 یا 2:22 استفاده می کنند.--------------------
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 - 10:51:07 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


فنگ شویی


هاله نورانی


اسم شما چه رنگیه؟


درد دل


آموزش10راار برای جذب انرژی مثبت


پيامهايي از فرشتگان


اعداد تقدير


راز بعضی از اعداد


درجوانی پولدار شویم


رابطه زناشویی فقط نزدیکی نیست


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

105618 بازدید

162 بازدید امروز

36 بازدید دیروز

815 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2020 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Dr. Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem